Beëdigde vertalingen

beëdigd vertaler - beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling van een document dat door een officieel erkende beëdigd vertaler moet worden uitgevoerd. Wij zijn al 25 jaar actief als beëdigd vertaler. In december 2019 werd onze erkenning volgens de nieuwe wetgeving hernieuwd. Wij zijn beëdigd voor de talen Nederlands - Frans - Engels - Spaans - Russisch.
We werken samen met de meest betrouwbare partners voor de talen die niet tot onze competentie behoren: Duits, Portugees, Italiaans, Chinees, Japans, Hongaars, enz. Zit je taal er niet bij?


NIEUWE REGELGEVING VOOR BEËDIGDE VERTALINGEN

Sinds 1 maart 2021 wijzigde de regelgeving over de te volgen procedure voor het afleveren van beëdigde vertalingen. Een beëdigde vertaling is een vertaling (meestal van een document voor officieel gebruik) die wordt gemaakt door een beëdigd vertaler die opgenomen is in het Nationaal Register voor Beëdigd Vertalers-Tolken. Elke beëdigd vertaler is identificeerbaar aan de hand van een uniek erkenningsnummer (VTI-nummer) en beschikt over een door de overheid uitgereikte officiële stempel die hem rechtsmacht verleent de door hem gemaakte beëdigde vertaling te legaliseren.
Bij VBVG mag je er zeker van zijn dat we hier volledig aan voldoen.


Beëdigde vertaling voor gebruik in het binnenland:

  • Je bezorgt ons een scan van het document dat je wil laten vertalen of je komt met het document bij ons langs. Wij maken een zorgvuldige berekening van de kostprijs en vragen steeds op voorhand je akkoord met de prijs.
  • Wij maken de vertaling en beëdigden deze met onze handtekening en stempel. Hiermee verklaren wij dat de vertaling eensluidend is met het origineel.
  • Sinds de nieuwe regelgeving van 1 maart 2021 geldt elke aldus afgestempelde beëdigde vertaling als een gelegaliseerde vertaling.
  • Hierna is de vertaling klaar voor officieel gebruik (bv. voor een huwelijk, een registratie van een echtscheiding, een aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit).

Beëdigde vertaling voor gebruik in het buitenland:

  • Hier gelden eerst de stappen zoals voor een beëdigde vertaling voor binnenlands gebruik.
  • Onze handtekening als beëdigd vertaler moet vervolgens worden gelegaliseerd door de FOD Justitie en nadien worden geapostilleerd of gelegaliseerd door de FOD Buitenlandse Zaken.

Wat is het verschil tussen een apostille of een legalisatie?

  • Indien uw vertaling wordt neergelegd in een land dat is aangesloten bij het Verdrag van Den Haag (het apostilleverdrag), dan zal uw vertaling een apostille krijgen. Dit is een digitale apostille die wordt uitgereikt door de FOD Buitenlandse Zaken.
  • Indien het land van bestemming het apostilleverdrag niet heeft ondertekend, wordt de vertaling gelegaliseerd met een fysieke sticker. Hierna dient de vertaling nog gelegaliseerd te worden door het consulaat van het desbetreffende land.Wil je weten of je vertaling een apostille moet krijgen?


Bang dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Wij kunnen al deze stappen voor onze klanten uitvoeren en stellen hiervoor graag een passende offerte op.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x